Om Enneagrammet

Skrevet av Nina Sjøvoll

 

Ordet Enneagram kommer fra gresk, hvor ennea betyr 9. Enneagrammet er en modell bestående av 9 punkter, tegnet i en sirkel, et punkt for hver personlighetstype.

 

HVA ER ENNEAGRAMMET?

Enneagrammets opprinnelse er ikke helt klart. Enneagrammet bygger på gammel visdom og har røtter flere tusen år tilbake og brukes i mange sammenhenger. Enneagrammet inneholder elementer fra jødedom, kristendom, islam, taoisme, buddhisme og antikk gresk filosofi – i grunnen alle religioner som strekker seg tilbake til antikken. Enneagrammet som personlighetsmodell ble videreutviklet på 1970-tallet. I de siste årtier har Enneagramforfattere som Helen Palmer, Kathy Hurley & Theodore Donson, og ikke minst Don Riso & Russ Hudson integrert moderne psykologisk teori inn i modellen.

 

IDÉEN I ENNEAGRAMMET

Den psykologiske ideen i Enneagrammet er at mennesker gjentar de samme mønstrene gjennom livet, mønstre som er medfødt men som forsterkes tidlig i barndommen. Mange av disse mønstrene er fryktbasert, skapt i situasjoner hvor vi var redde for å miste trygghet (fysisk og psykisk), kjærlighet, tilhørighet og andre grunnleggende behov. Senere i livet gjentar vi da tankemønstre og handlinger på autopilot for å sikre at disse behovene oppfylles. Mange av strategiene gir ofte uheldige resultater og vi forsøker å endre på disse. Men fordi den dypereliggende motivasjon for disse mønstrene er ubevisst erfarer vi ofte at de kan være vanskelig å endre. Enneagrammet deler vår ubevisste motivasjon opp i 9 forskjellige grunnleggende motivasjoner. Gjennom å finne sin type kan man lære mye mer om seg selv. Man kan også lære mer om hvor forskjellig mennesker er, og hvorfor de handler og reagerer slik de gjør. Dette gir oss igjen en større toleranse overfor mennesker som er ulike oss selv.

 

PERSONLIGHET (EGO) OG ESSENS

Den dypereliggende idé i Enneagrammet er at vi er født med mange flere egenskaper og handlingsstrategier enn det vi kjenner til gjennom vår bevissthet og vår personlighet. I psykologien kaller man den delen av vår personlighet som vi bevisst kjenner til for Ego. Den delen av oss som vi ikke har så lett tilgang til kalles Essens. Å finne sin type er altså bare første steg til en personlig utvikling, som starter med så å si å få øye på seg selv, (og) å begynne å iaktta seg selv.

 

 

Type 1: Perfeksjonisten

 

Tanke- og handlemåte:

Mennesker av denne typen er opptatt av hvordan tingene kan bli forbedret og reagerer ofte umiddelbart hvis noe ikke er slik det skal være. Type 1 har utviklet en sterk indre kritiker, som holder deres følelser og behov på plass, slik at de heller gjør det den indre kritiker i dem forteller er den riktige løsningen på bekostning av å gjøre det de har lyst til. De har stor glede ved å gjøre et arbeid riktig og bra, og man kan regne med at de vil gjøre en stor innsats for å yte sitt beste.

 

Du er muligvis type 1 hvis du kjenner igjen følgende:

 • Du er korrekt og kompetent, og yter alltid ditt beste.
 • Du tenker ofte på hvordan ting kan gjøres bedre eller hvordan mennesker kan forbedres
 • Du søker å unngå feil, ukorrekt eller dårlig oppførsel
 • Du har høye moralske standarder.
 • Du har en streng indre kritiker som forteller deg, hva som er riktig og galt
 • Du har standarder for alt du gjør, og det som er riktig å gjøre er viktigere enn dine egne behov.
 • Du kan oppleve irritasjon eller sinne når andre slipper for lett av unna med slurv og ukorrekthet
 • Du kan være bekymret over for å treffe beslutninger, fordi du er redd for å gjøre feil
 • Du har en intuitiv fornemmelse for hvor perfekt ting kunne vært. 

 

Press

Når du er presset og blir utrygg skjer det et indre taktskifte, du mister lett selvtilliten og får en følelse av at problemer fyller alt. Du får kontakt til alt for mange følelser og husker alle de andre ganger hvor det ikke gikk bra. Samtidig blir du mer oppmerksom på andre menneskers følelser og på hvordan de opplever deg.

 

Trygghet

Når du er på toppen og føler at du har mange ressurser og er trygg begynner du å få masser av ideer og liker å planlegge arrangementer eller drømme om ting du engang kunne tenke deg å gjøre. Du slipper behovet for at alt skal være helt perfekt, og du har lettere ved bare å være med det som er, uten å rette på det.

 

 

Type 2: Hjelperen

Tanke- og handlemåte:

Disse menneskene er svært oppmerksomme på hvordan de kan hjelpe andre mennesker og særlig til de som står dem nær. Type 2 gir gjerne men er ofte dårlige til å motta hjelp. De er heller ikke flinke til å kjenne etter, og å gi utrykk for egne behov. Dette kan gi dem indre konflikter både i relasjoner generelt, og i parforhold spesielt fordi Hjelpere ofte føler seg ufri, og fordi de pålegger seg selv en opplevelse av at de alltid ”må” gi. Type 2 er ofte utadvendte mennesker som er liker til å gi omsorg og anerkjennelse til andre, og som selv setter stor pris på å bli anerkjent for det de gjør.

  

Du er muligvis type 2 hvis du kjenner igjen følgende:

 • Du er hjelpsom og svært empatisk, og tenker ofte på andres behov før dine egne.
 • Du ser andre menneskers evner og muligheter, og liker å støtte og oppmuntre andre til å ta disse i bruk.
 • Du er stolt over at det er behov for deg og over å være en sentral person i andres liv. Det gir deg en god følelse av å være spesiell og uunnværlig for andre.
 • Du har vanskelig for selv å be om hjelp og å uttrykke dine egne behov.
 • Du tilpasser deg ofte for å gjøre andre fornøyd og kan derfor oppleve at du har mange forskjellige jeg’er eller litt i overkant fleksibel.
 • Du opplever en merkelig indre tomhet hvis du kommer for mye i sentrum.
 • Du spør iblant deg selv: – ”Hvem er jeg”?
 • Du kan føle deg ufri av at du bestandig skal gi til andre og har egentlig et stort ønske om frihet.

 

Press
Når du føler deg presset eller utrygg blir du mindre positiv og blir lettere sint. Da setter du tydelige grenser overfor andres behov, og tar styringen på en måte som kan oppleves kald og uten empati. Du blir svært opptatt av urettferdighet og uttrykker dine følelser og behov med stor tyngde.

 

Trygghet
Når du er trygg og har overskudd blir du mere kreativ og har lettere for å kjenne på hva som er viktig for deg. Du setter pris på nærhet og intensitet i relasjoner, og det er viktig for deg at du kan sette ditt personlige preg på tingene og gjøre dem til noe spesielt.

 

 

Type 3: Utretteren

 

Tanke- og handlemåte:
Disse menneskene har det alltid travelt fordi de er opptatt av å få oppgaver unnagjort, og å nå sine mål. De har ofte mange baller i lufta på samme tid. Type 3 kan gjøre en fantastisk arbeidsinnsats men glemmer ofte å ta hensyn til seg selv. Dette er fordi de fokuserer på alt som må gjøres hele tiden. Det er mennesker som er opptatt av statusen som følger med det å være suksessfull, og det inntrykket de gjennom dette presenterer over for andre. Mennesker av denne type er effektive og suksessfulle og ofte rollemodeller for andre som ønsker å skape suksess i livet sitt.

 

Du er muligvis type 3 hvis du kjenner deg igjen i følgende:

 • Du er opptatt av prestasjoner, effektivitet og resultater.
 • Du er mål- og oppgavefokusert
 • Det er viktig for deg å være en suksess – og ikke minst å unngå fiasko.
 • Ditt hjerte ligger i jobben og du identifiserer deg med jobben og din karriere
 • – du er hva du gjør.
 • Du setter ofte dine følelser til side fordi det senker din opplevelse av å være effektiv.
 • Du er flink til å forstå hvordan du skal opptre og å ta den rollen som skal til for å oppnå dine mål. Du kan skifte roller og image etter behov, og dette gjør at du er fleksibel men også kan fremstå med litt «kameleonsk».
 • Du kan ha problemer med å ikke gjøre noe som helst og når du «slapper av» gjør du noe annet.
 • Du kan holde fokus på et mål gjennom lengre tid og føler deg motivert ved tanken om å komme i mål.
 • Du yter en fantastisk arbeidsinnsats men det kan iblant være på bekostning av din helse.
 • Du er flink til å motivere andre og er en fantastisk rollemodell. 

  

Press
Når du er presset av for mange uavsluttede oppgaver og angst for å mislykkes kan du iblant oppleve å bli handlingslammet. Det blir da vanskelig å prioritere fordi alle oppgaver fremstår som like viktige for deg. Du får problemer med å avslutte dine prosjekter, og du føler adu løper i ring uten å utrette noen ting.

 

 

Trygghet
Når du føler deg selvsikker og trygg blir du mer realistisk i forhold til den tid og de ressurser som rent faktisk er til rådighet i forhold til en oppgave. Du tar deg mer tid til å analysere konsekvenser av dine beslutninger, og du blir selvironisk og mer munter.

 

Type 4: Romantikeren

Tanke- og handlemåte:
Romantikere er sensitive mennesker som er opptatt av det unike og spesielle, og av selv å være unik og annerledes. De er lettpåvirkelige følelsesmessig og kan derfor svinge mye følelsesmessig. De bruker ofte mye tid på å analysere egne og andres følelser. Dette gjør dem ofte til gode menneskekjennere og opplever ofte at andre søker dem når de trenger å snakke om dypere ting. Type 4 trives godt med dype og nære relasjoner og de liker alt som gir dem en følelse av er intensitet. Mange er kreative og liker å sette sitt personlige preg både i privat sammenheng og med det de jobber med.

 

Du er muligvis type 4 hvis du kjenner igjen følgende:

 • Du er sensitiv, har god innlevingsevne og fantasi.
 • Du har en tendens til å sammenligne deg med andre.
 • Du har god smak og liker det ekstraordinære og spesielle.
 • Du er ofte opptatt av hvordan andre oppfatter deg og opplever ofte at du «vet» hva andre mener om deg.
 • Du søker intense opplevelser og kreativ utfoldelse.
 • Du forkaster et vanlig liv og synes det vanlige er kjedelig
 • Du kan skape litt drama rundt deg, eller du bære dette drama i ditt indre liv
 • Du analyserer følelsene dine konstant
 • Du er flinkt til å støtte andre i krisesituasjoner.
 • Du har ofte lyst til å trekke deg tilbake fra sosiale sammenkomster og føler ofte at du ikke passer inn i ulike grupper.

 

Press
Når du er presset og føler deg usikker kan du oppleve å miste kontakten til dine følelser og dermed blir du usikker på dine egne behov. Det blir plutselig lettere for deg å ha oppmerksomhet på andres behov, og du opplever at du innretter deg og tilpasser deg etter andres ønsker.

 

Trygghet
Når du er trygg og føler deg sikker på deg selv har du lettere for å holde fokus. Du bruker mindre tid på å analysere egne og andres følelser og du blir ikke så opptatt av hva andre mener om deg. Du fokuserer på å få tingene gjort på den riktige måte og har oppmerksomhet på detaljene og på hvordan detaljene kan forbedre helheten.

 

 

Type 5: Iakttageren

Tanke- og handlemåte:
Mennesker av denne type har et stort behov for å opprettholde sin private sfære. De er ofte innadvendte og opptatt av å gå i dybden på et tema eller en interesse. Mange er opptatt av de store spørsmålene i verden. De er opptatt av å lese og samle kunnskap og ideer. De liker å være forberedt på hva som skal skje, og å ha mulighet til å tenke gjennom tingene på forhånd. De tenker før de snakker og synes nok at flere enn dem burde gjøre det samme. De kan virke utilnærmelige og distanserte, men de er godt forberedte, saklige og kloke innenfor sitt fag.

 

Du er muligvis type 5 hvis du kjenner igjen følgende:

 • Du er velforberedt og uttaler deg bare om det du vet noe om.
 • Du har et stort behov for å være alene og kan lett distansere deg fra felleskapet når du er sammen med andre. 
 • Du er opptatt av å samle viten og ønsker å ha nøkkelen til forståelse av verden.
 • Du liker å planlegge og forbereder deg mentalt for å unngå overraskelser.
 • Du kan nøye deg med lite og unngår å bli avhengig av noen eller noe.
 • Du synes «small- talk» er vanskelig og opplever ofte at det andre snakker om er uinteressant.
 • Du evner å innta et objektivt standpunkt og lar deg ikke påvirke av andres mening eller behov.
 • Du liker å være alene og ha tid til å tenke.
 • Du har dyp respekt for privatliv og bringer aldri en hemmelighet videre. 

 

 

Press: Når du er presset og føler dine grenser overtrådt, kan du miste din indre balanse. Det kan oppleves som du får en invasjon av urealistiske ideer og tanker som flyr veldig fort. Du forholder deg overfladisk til problemer og blir mer utadvendt og snakkende. Dette kan gi deg en følelse av at du er respektløs i forhold til deg selv og andre.

 

Trygghet: Når du er trygg og føler deg på sikker grunn blir du mer aktivt deltagende og kan gjerne ta styringen. Du blir mer aktiv i å oppfylle dine behov og du kan bli veldig direkte. Din vanlige tendens til bare å tenke tingene igjennom blir avløst av aktiv handling.

 

 

Type 6: Skeptikeren

Tanke- og handlemåte: 

Mennesker av denne type analyserer før de handler og de ønsker å vurdere alle siden av en sak før de tar en beslutning. De ønsker å finne en følelse av sikkerhet før de bestemmer seg men har ofte en tendens til å fortsette å analysere også etter at beslutningen er tatt. De diskuterer hele tiden med seg selv – frem og tilbake, blir ambivalente og får problemer med å treffe beslutninger. De er mer enn andre typer oppmerksomme på hva som kan gå galt og bruker mye energi på å forebygge dette. De opplever at andre ofte er urealistiske i deres tro på at alt ordner seg, og kan noen ganger oppleves av andre som negative. De bruker tid på å få tillit til mennesker og ideer, men er fantastisk lojale over for de mennesker og synspunkter de har fått tillit til.

 

Du er muligvis type 6 hvis du kjenner igjen følgende:

 • Du er pålitelig og lojal og flink til å analysere hva som kan gå galt.
 • Du opplever ofte tvil som får deg til å utsette handlinger.
 • Du analyserer ofte alle konsekvenser før du treffer en beslutning.
 • Autoriteter er et emne i livet ditt – du kjemper mot de som misbruker autoriteten sin.
 • Du kjemper gjerne for de svake i samfunnet.
 • Du opplever ofte skepsis – et mentalt: “Ja, men …”, eller «Kan ikke det motsatte også være tilfellet?»
 • Du spekulerer ofte på om din beslutning nå var den riktige.
 • Du søker etter skjulte dagsordener som eventuelt kunne påvirke et samarbeid.
 • Du er svært trofast og støttende over for dine venner. 

 

Press
Når du er presset og føler deg truet setter du opp tempoet og kan bli frustrert over at du ikke får tenkt igjennom tingene ordentlig innen du treffer dine beslutninger. Samtidig mister du din realitetssans, og bedrar deg selv i forhold til hvor mye du egentlig må gjøre og hvor mye du rekker.

 

Trygghet

 Når du er trygg og tillitsfull slapper du mer av og har lettere for å bare være i det som er. Du ser fortrinnsvis de positive sidene hos dine medmennesker, og din skepsis og tvil forsvinner til fordel for en følelse av at allting går lettere når vi har det hyggelig sammen.

 

 

Type 7: Eventyreren

Tanke- og handlemåte
Mennesker av type 7 velger helst å se tingene fra en positiv vinkel og i deres øyne er verden full av muligheter. De liker ikke å bli holdt fast av avtaler og prosedyrer og kan bli helt paniske ved tanken på å ikke ha flere valgmuligheter. De er motivert av alt som er nytt og spennende og liker å legge fantastiske planer som ikke nødvendigvis blir realisert. De har en utadvendt, medrivende begeistring og kan investere mye energi inn i prosjekter som de blir facinert av.

 

Du er muligvis type 7 hvis du kjenner igjen følgende:

 • Du er positiv og det er vanskelig for deg å forstå at andre fokuserer på det negative.
 • Du facineres lett av mennesker, opplevelser og alt nytt
 • Du søker etter stimulering i form av mennesker og aktiviteter og kan i perioder nesten helt unnvære søvn.
 • Du har et ønske om å forbli i godt humør og er flink til å «piffe» opp en stemning.
 • Du sørger for å ha mange muligheter og du frykter at noen eller noe skal begrense deg.
 • Når du får kontakt med dype eller smertefulle følelser vil du gjerne bortforklare dem for å unngå å kjenne på disse. På den måten kan du slippe å kjenne på smerten.
 • Du bruker din sjarme som et viktig forsvarsverk og unngår ofte konflikt ved å snakke deg ut av situasjonen.
 • Du har en formidabel evne til å sette ideer og emner sammen på en ny måte.
 • Ditt hode er fylt av ideer og planer men det gjør ikke noe om ikke du oppnår alle. 

 

Press:
Når du er presset og føler deg begrenset kan du miste tilgang til alle ideene dine og du fokuserer i stedet på detaljer og på hvordan du kan forbedre det du holder på med.  Du får kontakt med ditt sinne og du kan bli kritisk og fordømmende over for andre, men også deg selv.

 

Trygghet
Når du er ressursfull og hviler i deg selv, kan du bli mer stille, innadvendt og ettertenksom. Det blir viktigere for deg å bruke tiden din til å samle kunnskap enn å være ute å oppleve. Du nyter å være alene med din PC eller noen bøker. Her kan du sitte i fred og ro og tenke tanker om livets mysterier.

 

Type 6: Frontkjemperen

 

Tanke- og handlemåte:
Mennesker av type 8 stiller gjerne opp til kamp hvis de opplever urettferdighet på egne eller andres vegne. De er ikke redd for aggresjon og de har en evne til å ta mye plass. Hvis tingene ikke går etter deres vilje kan de være kontrollerende og dominerende. De kan også være kjærlige og beskyttende og tar gjerne ansvar og viser omsorg for sine venner og sin familie, og gjerne for svake i samfunnet. Når type 8 virkelig føler tillit til en annen person vil de avsløre, at de innerst inne har et meget sårbart sted som det er viktig for dem å beskytte.

 

Du er muligvis type 8 hvis du kjenner igjen følgende:

 • Du er sterk og sterkere enn de fleste andre.
 • Det er viktig for deg å føle at du kontrollerer ditt personlige rom og dine eiendeler.
 • Du unngår å vise svakhet og kan føle forakt for mennesker som ikke tør å ta tak i sine problemer.
 • Du er ikke redd for aggresjon og blir ikke skremt av andres sinne.
 • Du har en tendens til å se ytterpunktene i en situasjon: Mennesker er enten rettferdige eller urettferdige, enten sterke eller svake. Det er lite midt imellom.
 • Du bruker en del energi på å hjelpe andre og tar gjerne ansvaret.
 • Du er veldig utålmodig, og har vanskelig med å vente når det er noe du vil ha eller gjøre.
 • Du tar raske beslutninger og tar gjerne styringen.
 • Du har en stor ansvarsfølelse og føler til tider ansvar for hele verden. 

 

 

Press: Når du er presset kan du bli handlingslammet, og du trekker deg tilbake og tenker gjennom tingene en gang til mens du «reorganiserer dine styrker». Dine personlige grenser blir meget tydelige for deg og du involverer ikke andre i dine sorger og problemer.

 

Trygghet:
Når du er trygg og kan legge ned dine forsvarsverker slutter du å kjempe. Dine egne behov blir mindre, og du opplever en stor omsorg for mennesker, du er tett på. Du blir meget oppmerksom på hva du kan gjøre for andre.

 

Type 9: Fredselskeren

Tanke- og handlemåte
Mennesker av denne type har en fantastisk evne til å skape harmoni rundt seg gjennom sin rolige og vennlige væremåte. De er diplomatiske og har lett for å forstå en sak fra mange synsvinkler. De setter til side sin egen mening for å bevare en fredelig stemning i stedet for å uttrykke sin motstand eller uenighet. De uttrykker ikke nødvendigvis sin motstand verbalt, men heller gjennom sin adferd viser de at de ikke har lyst, eller at de er uenige. De har en stahet som blir tydelig når de blir presset.  Jo mer man presser Nieren til å gjøre noe, jo mindre er de villige til å gjøre det. Trygge Niere skaper en harmonisk og fredelig stemning i enhver gruppe, og er hyggelige og rolige å være sammen med.

 

Du er muligvis type 9 hvis du kjenner igjen følgende:

 • Du er vennlig og harmoniskapende.
 • Du søker å unngå konflikt og har vanskelig for å uttrykke klart hvis det er noe du ikke har lyst til.
 • Du ser lett alle sider av en sak og sammenfatter alle sine meninger i et løsningsforslag.
 • Du utsetter forandringer gjennom å gjenta kjente løsninger. Du handler ut fra vane.
 • Det er masse tid. Det kan vente til i morgen.
 • Du gir opp dine egne behov hvis andre vil noe annet.
 • Du opplever at du nærmest kan smelte sammen med andre mennesker, med en bok eller med naturen.
 • Du har en evne til å anerkjenne og støtte det som er viktig for andre mennesker.
 • Du lader opp når du er alene men blir også beriket av andre menneskers anerkjennelse.

 

Press
Når du er presset og opplever uro omkring deg kan du bli skeptisk og i tvil om andres hensikter. Det er vanskelig for deg å ha tillit til din egen dømmekraft og du analyserer det som er skjedd igjen og igjen.

 

Trygghet
Når du er trygg og opplever harmoni rundt deg blir du mer utadvendt og retter oppmerksomheten mot det som skal gjøres, og får fokus på å nå de mål som er viktige. Du får gjort en masse og kan jobbe lenge uten pause.

 

Kjenner du deg igjen i flere av typene?

 

Ifølge Enneagrammodellen er vi én grunntype, og gjentar mønstrene fra denne typen igjen og igjen, samtidig som vi motiveres av den grunnleggende motivasjonen til typen. Men vi kan også ha sterke trekk fra en av nabotypene, ofte kalt en vinge. I tillegg beskriver Enneagrammet en sammenheng mellom typene i henholdsvis et stresspunkt og et trygghetspunkt.

 

Den personlige utviklingsvei for hver av de 9 typer

Enneagrammet beskriver hver types ubevisste drivkraft og tankemønstre og hvordan vi ubevisst gjentar de samme tanker og handlinger. Vi sitter alle fast i mønstre og det er først når man oppdager disse man kan begynne med å jobbe med sin egen utvikling. Enneagrammet beskriver altså en utvei – en mulighet for å bryte sine mønstre – gjennom å kjenne seg selv bedre. Å finne sin type er derfor å finne sitt utgangspunkt for personlig utvikling. Et godt utgangspunkt kan være når du er tilstrekkelig "lei av deg selv». 

 

Er du nysgjerrig på om coaching med Enneagrammet er noe for deg?

 

Du er hjertelig velkommen til 30 minutter gratis coaching hos Det lille pusterommet. Da vil du få mer informasjon om hvordan Enneagrammet kan hjelpe deg til å finne veien videre til en bedre hverdag. 

NB: Dette tilbudet gjelder én gang pr kunde!

Bestill 30 min gratis coaching her!
Placeholder Image
Powered by Kajabi