Kjøpsvilkår

Onlinekurset "Skap en stressfri hverdag"

 

 

Innledning:

 

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av produktet "Skap en stressfri hverdag" (heretter kalt produktet).

 

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Det lille pusterommet som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 923 844 384mva og representeres av Maren Kvalvaag-Toven.

 

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

 

 

Viktig:

  • Kunden har tilgang til "Skap en stressfri hverdag" i ett år
  • Inkludert i produktet har kjøper også mulighet til å stille spørsmål knyttet til produktet på e-post: [email protected]
  • Alle bonusene i kurset, som ikke kan lastes ned, har kjøper også tilgang til i ett år

  

 

Betaling, Angrerett og Garanti:

Betaling skjer via bankkort/  kredittkort eller Paypal. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe eller Paypal. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe/Paypal og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. 

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker. Dokumentene i tilknytning til dette vil sendes til deg i velkommen-epost.  

Ansvar:

Kjøper forstår at Det lille pusterommet eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at du oppnår ønsket resultat gjennom dette kurset. Det lille pusterommet forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til hvordan kunden kan redusere stress i din hverdag.

Det er likevel kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til seg selv og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i kurset for å oppnå resultater. 

 

Kurset:

Produktet er rettet mot kvinner som ønsker kunnskap om og verktøy som fungerer for å redusere stress. 

 

  • Når du kjøper "Skap en stressfri hverdag" mottar du en e-post med informasjon om hvordan du logger inn og all annen praktisk informasjon
  • Du kan se kurset når og hvor du vil ved å logge deg inn her: https://www.detlillepusterommet.no/login
  • E-poster og henvendelser besvares på dagtid mellom kl. 9.00 og 15.00.  

 

Betingelser for bruk:

Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet.

 

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre.

 

Kjøper har lov til å ta i bruk maler som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring. Kjøper forstår at ved å gjøre endringer i juridiske maler kan innholdet risikeres å endres, og at kjøper ikke lenger er beskyttet.

 

Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

 

Konfidensialitet:

Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om Det lille pusterommet, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

 

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.

 

 

Utsettelse og Avlysning:

Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.

 

 

Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra kurset.

 

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

 

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling og Angrerett”.

 

 

Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

Endringer:

 Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

Klager og krav:

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

 

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett.

 

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 Kontakt:

Maren Kvalvaag-Toven

e-post: [email protected]

Tlf: 920 59 457

 

 

Sist endret: 30.01.23

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Kajabi